Językowe aspekty przekładu

Zajęcia dla specjalizacji

Literatura i kultura polska w perspektywnie europejskiej i światowej

opis przedmiotu

2014-2015

semestr zimowy

2013-2014

semestr zimowy